din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 11/7/2011 Atribuirea datei de depozit 1/12/2012 Examinarea preliminara 2/29/2012 Publicarea cererii 5/31/2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 9/14/2012 Examinarea de fond 11/8/2012 Inregistrarea 12/10/2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 11/7/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23397

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23397
(151) Data înregistrării 2012-11-08
(181) Data de expirare 2021-11-07
(210) Numărul de depozit 030122
(220) Data de depozit 2011-11-07
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 02/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 01/2013
(540) Reproducerea mărcii OPTIVISION
Imagine pentru nr. de depozit:  030122
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular COSMOVIS S.R.L., societate comercială
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 03, 05, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.
Rezultatele examinarii: Decizia din 2012-09-14
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b
- se accepta: 05, 05, 35, 35
- se accepta parţial:
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; produse pentru îngrijirea dinţilor;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; produse pentru îngrijirea dinţilor;

10.08.2012 Aviz provizoriu de respingere partiala
14.09.2012 Decizie de inregistrare a marcii cu acordul solicitantului la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32420.mp3
Up