din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 11/7/2011 Atribuirea datei de depozit 1/12/2012 Examinarea preliminara 2/29/2012 Publicarea cererii 5/31/2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 11/21/2012 Examinarea de fond 10/22/2013 Inregistrarea 11/29/2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 11/7/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24724

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24724
(151) Data înregistrării 2013-10-22
(181) Data de expirare 2021-11-07
(210) Numărul de depozit 030123
(220) Data de depozit 2011-11-07
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 02/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 12/2013
(540) Reproducerea mărcii ECORIN
Imagine pentru nr. de depozit:  030123
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular COSMOVIS S.R.L., societate comercială
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat ŞTIRBU Natalia, “FEMIDA & CO” S.R.L. Str. A. Russo, 61, ap. 109
MD-2044, Chisinau, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 05, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.
Rezultatele examinarii: Decizia din 2012-11-21
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b
- se accepta: 35
- se accepta parţial:
05 - produse igienice pentru medicină, cu excepţia produselor pentru toaleta intimă(igienă feminină),ţesuturilor impregnate cu loţiuni farmaceutice; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
Contestaţii 854; 2013-02-21
împotriva deciziei de respingere parţială a cererii de înregistrare a mărcii
Contestatar(i) - COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 2012.11.21 şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru produsele revendicate în cerere din clasa 05: "preparate farmaceutice pentru tratarea şi prevenirea bolilor cardio-vasculare; produse igienice pentru medicină, cu excepţia produselor pentru toaleta intimă (igiena feminină), ţesuturilor impregnate cu loţiuni farmaceutice; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide" şi serviciile din clasa 35: "publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou".
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru continuarea procedurilor.
Data hotărârii - 2013-08-14  
Comisia de Contestatii

10.08.2012 Aviz provizoriu de respingere partiala
21.11.2012 Decizie de inregistrare a marcii fara contestatie la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32421.mp3
Up