din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 11/4/2011 Atribuirea datei de depozit 1/12/2012 Examinarea preliminara 2/29/2012 Publicarea cererii 5/31/2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 11/21/2012 Examinarea de fond 2/21/2013 Inregistrarea 3/19/2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 11/4/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23740

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23740
(151) Data înregistrării 2013-02-21
(181) Data de expirare 2021-11-04
(210) Numărul de depozit 030102
(220) Data de depozit 2011-11-04
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 02/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 04/2013
(531) Clasificarea de la Viena 26.01.18; 27.05.17
(540) Reproducerea mărcii MCG
Imagine pentru nr. de depozit:  030102
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular EFIMOV Alexandr
Str. Onisifor Ghibu nr. 7, bloc 1, ap. 77, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
SERICOV Dmitrii
Str. A. Dimo nr. 44, MD-2003, Durleşti, Chişinău, Republica Moldova
CROITORI Roman
Str. Alecu Russo nr. 18, ap. 163, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 01, 03, 04, 20, 21
Lista produselor şi/sau serviciilor 01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru pământ; compoziţii extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinaţi industriei;
03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
20 - mobile, oglinzi, rame; produse (necuprinse în alte clase) din lemn, plută, trestie, stuf, răchită, corn, os, fildeş, fanoane de balenă, solzi, ambră, sidef, spumă de mare, înlocuitori ai tuturor acestor materiale sau din materiale plastice;
21 - ustensile şi recipiente pentru menaj sau bucătărie; piepteni şi bureţi; perii (cu excepţia pensulelor); material pentru perii; material pentru curăţare; bureţi metalici; sticlă brută sau semiprelucrată (cu excepţia sticlei de construcţie); sticlărie, porţelan şi faianţă necuprinse în alte clase.
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; servicii de comercializare pentru terţi prestate de supermarketuri, hipermarketuri, buticuri, magazine, gherete, chioşcuri şi tarabe.
Rezultatele examinarii: Decizia din 2012-11-21
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b
- se accepta: 01, 03, 04, 20, 21
- se respinge: 35

10.08.2012 Aviz provizoriu de respingere partiala
21.11.2012 Decizie de inregistrare a marcii fara contestatie la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32423.mp3
Up