din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 11/7/2011 Atribuirea datei de depozit 1/12/2012 Examinarea preliminara 2/29/2012 Publicarea cererii 5/31/2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 2/5/2013 Examinarea de fond 3/19/2013 Inregistrarea 4/17/2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 11/7/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23842

       
Statut Marcă înregistrată
Cerere de reînnoire Nr. 7334 din 2021-11-30 Data achitării taxei 2021-11-30
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23842
(151) Data înregistrării 2013-03-19
(181) Data de expirare 2021-11-07
(210) Numărul de depozit 030125
(220) Data de depozit 2011-11-07
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 02/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 05/2013
(540) Reproducerea mărcii GYNECARE
Imagine pentru nr. de depozit:  030125
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular COSMOVIS S.R.L., societate comercială
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 05, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.
Contestaţii 5135; 2012-11-14
împotriva avizului provizoriu,
Contestatar(i) - COSMOVIS S.R.L., societate comercială, MD
prin intermediul mandatarului ŞTIRBU Natalia, “FEMIDA & CO” S.R.L.

14.09.2012 Aviz provizoriu de respingere totala
05.02.2013 Decizie de inregistrare a marcii cu contestatie intemeiata la aviz (ATD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32429.mp3
Up