din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 11/7/2011 Atribuirea datei de depozit 1/12/2012 Examinarea preliminara 2/29/2012 Publicarea cererii 5/31/2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 4/12/2013 Examinarea de fond 6/11/2013 Inregistrarea 7/25/2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 11/7/2021 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24148

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24148
(151) Data înregistrării 2013-06-11
(181) Data de expirare 2021-11-07
(210) Numărul de depozit 030128
(220) Data de depozit 2011-11-07
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 02/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 08/2013
(540) Reproducerea mărcii PILECARE
Imagine pentru nr. de depozit:  030128
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standarde; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular COSMOVIS S.R.L., societate comercială
Bd. Cuza-Vodă nr. 36, bloc 1, ap. 42, MD-2060, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 05, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe dietetice de uz medical, alimente pentru sugari; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.

16.08.2012 Aviz provizoriu de respingere totala
12.04.2013 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32432.mp3
Up