din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 05.01.2012 Atribuirea datei de depozit 25.01.2012 Examinarea preliminara 31.03.2012 Publicarea cererii 30.06.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 25.09.2012 Examinarea de fond 03.01.2013 Inregistrarea 24.01.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 05.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23564

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23564
(151) Data înregistrării 03.01.2013
(181) Data de expirare 05.01.2022
(210) Numărul de depozit 030423
(220) Data de depozit 05.01.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 03/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2013
(540) Reproducerea mărcii COROANA DACILOR
Imagine pentru nr. de depozit:  030423
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular DRAGNEV Valeriu
Str. Mihai Eminescu nr. 40, ap. 4, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat SÎSOEVA Valentina Bd. Gagarina nr. 1, ap. 63, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii);
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.

25.09.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32632.mp3
Up