din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 13.01.2012 Atribuirea datei de depozit 20.01.2012 Examinarea preliminara 31.03.2012 Publicarea cererii 30.06.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 21.09.2012 Examinarea de fond 17.12.2012 Inregistrarea 21.01.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 13.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23520

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23520
(151) Data înregistrării 17.12.2012
(181) Data de expirare 13.01.2022
(210) Numărul de depozit 030467
(220) Data de depozit 13.01.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 03/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2013
(540) Reproducerea mărcii BIOLAC
Imagine pentru nr. de depozit:  030467
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular FLUMED-FARM S.R.L., societate comercială
Str. Cetatea Albă nr. 176, MD-2002, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat LAŞCO Natalia, „FS PATENT” S.R.L. Bd. Ştefan cel Mare şi Sfint 134, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 05
Lista produselor şi/sau serviciilor 05 - produse farmaceutice pentru tratamentul constipaţiilor cronice, disbacteriozelor la purtătorii de salmonella sau după tratament antibiotic, al hiperamoniemiei din boli hepatice, comei hepatice, al afecţiunilor parodonţiului.

21.09.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32751.mp3
Up