din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 01.02.2012 Atribuirea datei de depozit 17.02.2012 Examinarea preliminara 31.03.2012 Publicarea cererii 30.06.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 21.09.2012 Examinarea de fond 23.01.2013 Inregistrarea 20.02.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 01.02.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23657

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23657
(151) Data înregistrării 23.01.2013
(181) Data de expirare 01.02.2022
(210) Numărul de depozit 030563
(220) Data de depozit 01.02.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 03/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2013
(531) Clasificarea de la Viena 26.11.05; 26.11.08; 27.05.09
(540) Reproducerea mărcii HENDRIX BAIL S.R.L.
Imagine pentru nr. de depozit:  030563
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular HENDRIX BAIL S.R.L., întreprindere mixtă
Str. Tighina nr. 49/3, of. 54, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat [ŞTIRBU Natalia], “FEMIDA & CO” S.R.L. Str. A. Russo, 61, ap. 109
MD-2044, Chisinau, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.

21.09.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32756.mp3
Up