din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 04.01.2012 Atribuirea datei de depozit 31.01.2012 Examinarea preliminara 31.03.2012 Publicarea cererii 30.06.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 15.02.2013 Examinarea de fond 15.03.2013 Inregistrarea 10.04.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 04.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23816

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23816
(151) Data înregistrării 15.03.2013
(181) Data de expirare 04.01.2022
(210) Numărul de depozit 030468
(220) Data de depozit 04.01.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 03/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 05/2013
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii SANTEHROSS
Imagine pentru nr. de depozit:  030468
Modificări: Reproducerea mărcii Decizia 15857; 2012-12-22
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular DEMCAR-IMPEX S.R.L., societate comercială
Str. Bulgară nr. 99, ap. 11, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat [ŞTIRBU Natalia], “FEMIDA & CO” S.R.L. Str. A. Russo, 61, ap. 109
MD-2044, Chisinau, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 11
Lista produselor şi/sau serviciilor 11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

21.09.2012 Aviz provizoriu de respingere partiala
15.02.2013 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32757.mp3
Up