din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 16.01.2012 Atribuirea datei de depozit 23.01.2012 Examinarea preliminara 31.03.2012 Publicarea cererii 30.06.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 19.09.2012 Examinarea de fond 29.10.2012 Inregistrarea 27.11.2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 16.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23366

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23366
(151) Data înregistrării 29.10.2012
(181) Data de expirare 16.01.2022
(210) Numărul de depozit 030484
(220) Data de depozit 16.01.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 03/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 12/2012
(540) Reproducerea mărcii GUSTOZA
Imagine pentru nr. de depozit:  030484
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular SĂLCUŢA S.R.L., întreprindere mixtă
MD-4323, Sălcuţa, Căuşeni, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat COTRUŢA Leonid Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

19.09.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32761.mp3
Up