din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 17.01.2012 Atribuirea datei de depozit 20.02.2012 Examinarea preliminara 31.03.2012 Publicarea cererii 30.06.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 30.11.2012 Examinarea de fond 05.03.2013 Inregistrarea 29.03.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 17.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23792

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23792
(151) Data înregistrării 05.03.2013
(181) Data de expirare 17.01.2022
(210) Numărul de depozit 030488
(220) Data de depozit 17.01.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 03/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 04/2013
(531) Clasificarea de la Viena 02.09.14; 24.17.04; 25.05.01; 26.01.05; 26.01.14; 26.01.18; 27.01.12
(540) Reproducerea mărcii APA NOASTRĂ
Imagine pentru nr. de depozit:  030488
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular VÎRTOSU Maxim
Str. Vasile Lupu nr. 25, MD-6801, Ialoveni, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat SÎSOEVA Valentina Bd. Gagarina nr. 1, ap. 63, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 32
Lista produselor şi/sau serviciilor 32 - ape minerale şi gazoase.
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.
Rezultatele examinarii: Decizia din 30.11.2012
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b
- se accepta: 32
- se respinge: 35

19.09.2012 Aviz provizoriu de respingere partiala
30.11.2012 Decizie de inregistrare a marcii cu acordul solicitantului la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32850.mp3
Up