din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 24.01.2012 Atribuirea datei de depozit 20.02.2012 Examinarea preliminara 31.03.2012 Publicarea cererii 30.06.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 05.10.2012 Examinarea de fond 05.11.2012 Inregistrarea 05.12.2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 24.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23373

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23373
(151) Data înregistrării 05.11.2012
(181) Data de expirare 24.01.2022
(210) Numărul de depozit 030550
(220) Data de depozit 24.01.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 03/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 01/2013
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv "DUTY FREE", cu excepţia executării grafice deosebite
(531) Clasificarea de la Viena 24.09.02; 26.04.18; 26.11.08; 27.05.11; 27.05.22; 27.05.24
(540) Reproducerea mărcii DFM DUFREMOL DUTY FREE
Imagine pentru nr. de depozit:  030550
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular DUFREMOL S.R.L., societate comercială
Str. Tighina nr. 12, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat MARGINE Ion Str. Lomonosov nr. 43, ap. 23, MD-2009, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.

05.10.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32859.mp3
Up