din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 27.01.2012 Atribuirea datei de depozit 04.04.2012 Examinarea preliminara 31.05.2012 Publicarea cererii 31.08.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 13.06.2013 Examinarea de fond 13.09.2013 Inregistrarea 04.11.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 27.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24562

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24562
(151) Data înregistrării 13.09.2013
(181) Data de expirare 27.01.2022
(210) Numărul de depozit 030524
(220) Data de depozit 27.01.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 05/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 12/2013
(531) Clasificarea de la Viena 24.07.01; 26.04.16; 26.04.18; 27.05.01; 27.05.19
(540) Reproducerea mărcii K KIPO
Imagine pentru nr. de depozit:  030524
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular CEPOI Victor
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 09
Lista produselor şi/sau serviciilor 09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare.
Rezultatele examinarii: Decizia din 13.06.2013
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b
- se accepta parţial:
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric, cu excepţia surselor electrice stabile, a bobinelor electromagnetice, switch-urilor electrice, pupitrelor de distribuţie (electricitate), a instalaţiilor electrice pentru controlul de la distanţă al operaţiunilor industriale, a echipamentelor pentru centrale automate autoimunizate, alarmelor, a încărcătoarelor pentru baterii electrice; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare.

18.01.2013 Aviz provizoriu de respingere partiala
13.06.2013 Decizie de inregistrare a marcii fara contestatie la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32868.mp3
Up