din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 26.01.2012 Atribuirea datei de depozit 01.02.2012 Examinarea preliminara 31.03.2012 Publicarea cererii 30.06.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 30.08.2013 Examinarea de fond 30.05.2014 Inregistrarea 15.07.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 26.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 25649

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 25649
(151) Data înregistrării 30.05.2014
(181) Data de expirare 26.01.2022
(210) Numărul de depozit 030535
(220) Data de depozit 26.01.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 03/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 08/2014
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii RITM
Imagine pentru nr. de depozit:  030535
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular BOSMOS-PRIM S.R.L., societate comercială
Str. Mioriţa nr. 37, MD-4839, Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat COTRUŢA Leonid Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 03, 07, 08, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
07 - maşini şi maşini-unelte; motoare (cu excepţia motoarelor pentru vehiculele terestre); cuplaje şi organe de transmisie (cu excepţia celor pentru vehiculele terestre); instrumente agricole, altele decât cele acţionate manual; incubatoare pentru ouă; distribuitoare automate;
08 - scule şi instrumente de mână acţionate manual; cuţite, furculiţe şi linguri; arme albe; aparate de ras;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou, servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine.
Rezultatele examinarii: Decizia din 30.08.2013
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b
- se respinge: 03, 07, 08
- se accepta parţial:
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; toate serviciile menţionate, cu excepţia serviciilor de comercializare pentru terţi prestate de magazine, serviciilor de promovare pentru terţi a produselor din clasele 03 şi 05, serviciilor de strângere la un loc, în beneficiul terţilor, a produselor din clasele 03 şi 05 (exceptând transportul) pentru a permite clienţilor să le vadă şi să le achiziţioneze cât mai comod.

07.12.2012 Aviz provizoriu de respingere partiala
30.08.2013 Decizie de inregistrare a marcii fara contestatie la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32893.mp3
Up