din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 25.01.2012 Atribuirea datei de depozit 27.02.2012 Examinarea preliminara 30.04.2012 Publicarea cererii 31.07.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 22.05.2013 Examinarea de fond 22.08.2013 Inregistrarea 18.10.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 25.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24488

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24488
(151) Data înregistrării 22.08.2013
(181) Data de expirare 25.01.2022
(210) Numărul de depozit 030514
(220) Data de depozit 25.01.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 04/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 11/2013
(531) Clasificarea de la Viena 07.01.09; 07.01.24; 07.03.11; 27.05.01
(540) Reproducerea mărcii HOMESERVICE
Imagine pentru nr. de depozit:  030514
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
Sechestru De la 01.07.2016 până la 28.07.2016; BOPI 7/2016; BOPI 8/2016
(730) Solicitant/Titular SAVINÎH Constantin
Str. Ismail nr. 102, bloc 4, ap. 15, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35, 36, 38
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
36 - asigurări; afaceri financiare; afaceri monetare; afaceri imobiliare;
38 - telecomunicaţii.
Rezultatele examinarii: Decizia din 22.05.2013
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b
- se accepta: 35, 38
- se respinge: 36

07.12.2012 Aviz provizoriu de respingere partiala
22.05.2013 Decizie de inregistrare a marcii fara contestatie la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32895.mp3
Up