din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 26.01.2012 Atribuirea datei de depozit 20.02.2012 Examinarea preliminara 31.03.2012 Publicarea cererii 30.06.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 18.01.2013 Examinarea de fond 20.03.2013 Inregistrarea 29.03.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 26.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23845

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23845
(151) Data înregistrării 20.03.2013
(181) Data de expirare 26.01.2022
(210) Numărul de depozit 030538
(220) Data de depozit 26.01.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 03/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 04/2013
(531) Clasificarea de la Viena 01.05.02; 01.05.06; 03.07.07; 03.07.16; 05.03.02; 05.07.06; 05.07.10; 25.01.06; 25.01.13; 25.01.15; 27.05.02; 27.05.10; 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii VINDICUM STEJAR-V
Imagine pentru nr. de depozit:  030538
Modificări: Reproducerea mărcii Decizia 3068; 2012-03-14
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular VINDICUM S.R.L., firmă de producţie şi comerţ
Str. V. Belinski nr. 59, MD-2064, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

18.01.2013 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32912.mp3
Up