din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 27.01.2012 Atribuirea datei de depozit 20.02.2012 Examinarea preliminara 31.03.2012 Publicarea cererii 30.06.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 05.10.2012 Examinarea de fond 05.11.2012 Inregistrarea 05.12.2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 27.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23372

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23372
(151) Data înregistrării 05.11.2012
(181) Data de expirare 27.01.2022
(210) Numărul de depozit 030545
(220) Data de depozit 27.01.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 03/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 01/2013
(540) Reproducerea mărcii CARAMELL
Imagine pentru nr. de depozit:  030545
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular RICHI-TICHI S.R.L.
Str. prof. Ion Dumeniuc nr. 24, MD-2075, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat COTRUŢA Leonid Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 25, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 25 - îmbrăcăminte, încălţăminte, articole care servesc la acoperirea capului;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor, servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine.

05.10.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32915.mp3
Up