din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 30.01.2012 Atribuirea datei de depozit 17.02.2012 Examinarea preliminara 31.03.2012 Publicarea cererii 30.06.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 05.10.2012 Examinarea de fond 09.01.2013 Inregistrarea 29.01.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 30.01.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23600

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23600
(151) Data înregistrării 09.01.2013
(181) Data de expirare 30.01.2022
(210) Numărul de depozit 030548
(220) Data de depozit 30.01.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 03/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2013
(540) Reproducerea mărcii OKI DOKI
Imagine pentru nr. de depozit:  030548
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular CRÎMSCHI Denis
Str. Alba-Iulia nr. 156, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat ŞCERBAN Pavel Str. Suceava nr. 110, ap. 6, MD-2051, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 30, 35, 43
Lista produselor şi/sau serviciilor 30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor;
43 - servicii de alimentaţie publică; servicii de cazare temporară.

05.10.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32928.mp3
Up