din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 02.02.2012 Atribuirea datei de depozit 17.02.2012 Examinarea preliminara 31.03.2012 Publicarea cererii 30.06.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 21.09.2012 Examinarea de fond 12.11.2012 Inregistrarea 21.11.2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 02.02.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23416

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23416
(151) Data înregistrării 12.11.2012
(181) Data de expirare 02.02.2022
(210) Numărul de depozit 030568
(220) Data de depozit 02.02.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 03/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 12/2012
(531) Clasificarea de la Viena 05.03.02; 27.05.02; 27.05.12; 29.01.14
(540) Reproducerea mărcii STEJAUR
Imagine pentru nr. de depozit:  030568
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate verde, galben, negru, alb
(730) Solicitant/Titular STEJAUR S.A., firmă de producţie şi comerţ
Str. Maria Drăgan nr. 11/1, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 20, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 20 - mobile;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.

21.09.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32929.mp3
Up