din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 02.02.2012 Atribuirea datei de depozit 17.02.2012 Examinarea preliminara 30.04.2012 Publicarea cererii 31.07.2012 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 23.10.2012 Examinarea de fond 23.11.2012 Inregistrarea 14.12.2012 Eliberarea certificatului de inregistrare 02.02.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 23460

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 23460
(151) Data înregistrării 23.11.2012
(181) Data de expirare 02.02.2022
(210) Numărul de depozit 030571
(220) Data de depozit 02.02.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 04/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 01/2013
(531) Clasificarea de la Viena 04.03.03; 27.01.12; 28.03.00
(540) Reproducerea mărcii GIANT DRAGON
Imagine pentru nr. de depozit:  030571
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular ACVILA-SPORT S.A.
Str. Bucuriei nr. 5, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 28
Lista produselor şi/sau serviciilor 28 - jocuri, jucării; articole de gimnastică şi de sport necuprinse în alte clase; decoraţiuni (ornamente) pentru pomul de Crăciun.

23.10.2012 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\32932.mp3
Up