din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 10.07.2012 Atribuirea datei de depozit 14.09.2012 Examinarea preliminara 31.10.2012 Publicarea cererii 31.01.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 31.10.2013 Examinarea de fond 10.02.2015 Inregistrarea 16.02.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 10.07.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26696

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26696
(151) Data înregistrării 10.02.2015
(181) Data de expirare 10.07.2022
(210) Numărul de depozit 031448
(220) Data de depozit 10.07.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 10/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2015
(540) Reproducerea mărcii 505
Imagine pentru nr. de depozit:  031448
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular CEPOI Victor
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 01, 16
Lista produselor şi/sau serviciilor 01 - produse chimice destinate industriei, ştiinţelor, fotografiei, agriculturii, horticulturii şi silviculturii; răşini artificiale în stare brută, materiale plastice în stare brută; îngrăşăminte pentru pământ; compoziţii extinctoare; preparate pentru călirea şi sudura metalelor; produse chimice destinate conservării alimentelor, materiale tanante; adezivi (materiale de lipit) destinaţi industriei;
16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee.
Contestaţii 2989; 28.06.2013
împotriva avizului provizoriu,
Contestatar(i) - CEPOI Victor, MD
prin intermediul mandatarului GOMENIUK Iuri
Contestaţii 36; 09.01.2014
împotriva deciziei de respingere totală a cererii de înregistrare a mărcii
Contestatar(i) - CEPOI Victor, MD
1. Se acceptă revendicarea contestatarului.
2. Se abrogă Decizia Departamentului Mărci, Modele şi Desene Industriale din 2013.10.31 şi se acceptă înregistrarea mărcii solicitate pentru următoarele produse: "adezivi (materiale de lipit) destinaţi industriei" din clasa 01 şi "adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj" din clasa 16.
3. Se transmite dosarul în Departamentul Mărci, Modele şi Desene Industriale pentru continuarea procedurilor.
Data hotărârii - 06.05.2014  
Comisia de Contestatii

16.05.2013 Aviz provizoriu de respingere totala
31.10.2013 Decizie cu contestatie neintemeiata la Aviz (RTD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\33846.mp3
Up