din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 10.07.2012 Atribuirea datei de depozit 14.09.2012 Examinarea preliminara 31.10.2012 Publicarea cererii 31.01.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 07.05.2013 Examinarea de fond 05.08.2013 Inregistrarea 26.09.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 10.07.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24422

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24422
(151) Data înregistrării 05.08.2013
(181) Data de expirare 10.07.2022
(210) Numărul de depozit 031449
(220) Data de depozit 10.07.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 10/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 10/2013
(540) Reproducerea mărcii TOKARO
Imagine pentru nr. de depozit:  031449
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular CEPOI Victor
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 24
Lista produselor şi/sau serviciilor 24 - ţesături şi produse textile, necuprinse în alte clase; cuverturi de pat; cuverturi de masă.

07.05.2013 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\33847.mp3
Up