din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 10.07.2012 Atribuirea datei de depozit 14.09.2012 Examinarea preliminara 31.10.2012 Publicarea cererii 31.01.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 23.08.2013 Examinarea de fond 25.11.2013 Inregistrarea 21.01.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 10.07.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24852

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24852
(151) Data înregistrării 25.11.2013
(181) Data de expirare 10.07.2022
(210) Numărul de depozit 031450
(220) Data de depozit 10.07.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 10/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 02/2014
(540) Reproducerea mărcii ASTEL
Imagine pentru nr. de depozit:  031450
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular CEPOI Victor
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 09, 11
Lista produselor şi/sau serviciilor 09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate şi instrumente pentru conducerea, distribuirea, transformarea, acumularea, reglarea sau comanda curentului electric; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de încălzit, de producere a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.
Rezultatele examinarii: Decizia din 23.08.2013
Explicaţiile expertului Art. 8 (1) b
- se accepta parţial:
09 - aparate şi instrumente ştiinţifice, nautice, geodezice, fotografice, cinematografice, optice, de cântărire, de măsurare, de semnalizare, de control (verificare), de siguranţă (salvare) şi didactice; aparate pentru înregistrarea, transmiterea, reproducerea sunetului sau imaginilor; suporturi de înregistrare magnetice, discuri acustice; compact-discuri, DVD-uri şi alte suporturi de stocare a datelor; mecanisme pentru aparate cu preplată; case înregistratoare, maşini de calculat, echipament pentru prelucrarea informaţiei, calculatoare; software de calculatoare; extinctoare;
11 - aparate de iluminat, de producere a vaporilor, de gătit, de refrigerare, de uscare, de ventilare, de distribuire a apei şi instalaţii sanitare.

12.04.2013 Aviz provizoriu de respingere partiala
23.08.2013 Decizie de inregistrare a marcii fara contestatie la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\33848.mp3
Up