din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 10.07.2012 Atribuirea datei de depozit 14.09.2012 Examinarea preliminara 31.10.2012 Publicarea cererii 31.01.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 22.05.2013 Examinarea de fond 19.08.2013 Inregistrarea 11.10.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 10.07.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24477

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24477
(151) Data înregistrării 19.08.2013
(181) Data de expirare 10.07.2022
(210) Numărul de depozit 031453
(220) Data de depozit 10.07.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 10/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 11/2013
(540) Reproducerea mărcii RUGBY
Imagine pentru nr. de depozit:  031453
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular CEPOI Victor
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 16
Lista produselor şi/sau serviciilor 16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; adezivi (materiale de lipit) pentru papetărie sau menaj; materiale pentru artişti; pensule; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee.

22.05.2013 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\33851.mp3
Up