din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 10.07.2012 Atribuirea datei de depozit 14.09.2012 Examinarea preliminara 31.10.2012 Publicarea cererii 31.01.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 12.04.2013 Examinarea de fond 12.07.2013 Inregistrarea 22.08.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 10.07.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24283

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24283
(151) Data înregistrării 12.07.2013
(181) Data de expirare 10.07.2022
(210) Numărul de depozit 031454
(220) Data de depozit 10.07.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 10/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2013
(540) Reproducerea mărcii PLP
Imagine pentru nr. de depozit:  031454
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular CEPOI Victor
Şos. Balcani nr. 2, ap. 78, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 06
Lista produselor şi/sau serviciilor 06 - metale comune şi aliajele lor; materiale de construcţie metalice; construcţii metalice transportabile; materiale metalice pentru căile ferate; cabluri şi fire metalice neelectrice; produse de lăcătuşărie şi feronerie metalică; tuburi metalice; seifuri; produse metalice necuprinse în alte clase; minereuri.

12.04.2013 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\33852.mp3
Up