din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 03.10.2012 Atribuirea datei de depozit 11.10.2012 Examinarea preliminara 30.11.2012 Publicarea cererii 28.02.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 06.06.2013 Examinarea de fond 06.07.2013 Inregistrarea 14.08.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 03.10.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24245

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24245
(151) Data înregistrării 06.07.2013
(181) Data de expirare 03.10.2022
(210) Numărul de depozit 031866
(220) Data de depozit 03.10.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 11/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2013
(531) Clasificarea de la Viena 28.05.00
(540) Reproducerea mărcii LINCABIOX LINCABIOCS
Imagine pentru nr. de depozit:  031866
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular FARMAPRIM S.R.L.
Str. Gheorghe Tudor nr. 3, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat CIUBUC Iulia Str. Tighina nr. 49, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 05
Lista produselor şi/sau serviciilor 05 - produse farmaceutice şi veterinare; produse igienice pentru medicină; substanţe şi alimente dietetice de uz medical sau veterinar, alimente pentru sugari; suplimente dietetice pentru oameni şi animale; plasturi şi materiale pentru pansamente; materiale pentru plombarea dinţilor şi pentru mulaje dentare; dezinfectante; produse pentru distrugerea animalelor dăunătoare; fungicide, erbicide.

06.06.2013 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\34199.mp3
Up