din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 01.10.2012 Atribuirea datei de depozit 07.12.2012 Examinarea preliminara 31.01.2013 Publicarea cererii 30.04.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 05.08.2013 Examinarea de fond 04.11.2013 Inregistrarea 11.12.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 01.10.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24756

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24756
(151) Data înregistrării 04.11.2013
(181) Data de expirare 01.10.2022
(210) Numărul de depozit 031824
(220) Data de depozit 01.10.2012
Calea internaţională 1198341
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 01/2013
(450) Publicarea mărcii BOPI 01/2014
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv "cigarette", cu excepţia executării grafice deosebite
(531) Clasificarea de la Viena 25.01.19; 25.05.03; 26.04.18; 26.11.03; 26.11.09
(540) Reproducerea mărcii BEL AMOR CIGARETTE
Imagine pentru nr. de depozit:  031824
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular GRIGORIŢCHI Andrian
Str. Mihai Eminescu nr. 15, MD-2011, Codru, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 34
Lista produselor şi/sau serviciilor 34 - tutun brut sau prelucrat, produse din tutun, inclusiv ţigări, tutun pentru rularea propriilor ţigarete, tutun de pipe, tutun de prizat, tutun de mestecat, tutun cu aromă de cuişoare, substituenţi ai tutunului (cu excepţia celor de uz medical); articole pentru fumători, inclusiv hârtie de ţigarete şi pipe, filtre pentru ţigarete, vase pentru tutun, portţigarete şi scrumiere nu din metale preţioase, din aliajele lor sau acoperite cu acestea; pipe, aparate de buzunar pentru rularea ţigaretelor, brichete; chibrituri.
Rezultatele examinarii: Decizia din 05.08.2013
Explicaţiile expertului Art. 7 (1) g, Art. 10 (1)
- se accepta parţial:
34 - ţigări.

05.07.2013 Aviz provizoriu de respingere partiala
05.08.2013 Decizie de inregistrare a marcii cu acordul solicitantului la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\34219.mp3
Up