din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 26.09.2012 Atribuirea datei de depozit 02.10.2012 Examinarea preliminara 30.11.2012 Publicarea cererii 28.02.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 31.05.2013 Examinarea de fond 30.06.2013 Inregistrarea 14.08.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 26.09.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24238

       
Statut Marcă expirată
Expirată 4/2023
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24238
(151) Data înregistrării 30.06.2013
(181) Data de expirare 26.09.2022
(210) Numărul de depozit 031819
(220) Data de depozit 26.09.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 11/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2013
(540) Reproducerea mărcii FLAGA GAZ
Imagine pentru nr. de depozit:  031819
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular FLAGA GAZ S.R.L., întreprindere cu capital străin
Bd. Grigore Vieru nr. 9, MD-2005, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 04, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 04 - uleiuri şi grăsimi industriale; lubrifianţi; produse pentru absorbţia, umezirea şi compactarea pulberilor; combustibili (inclusiv benzină pentru motoare) şi substanţe pentru iluminat; lumânări şi fitiluri pentru iluminat;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.
Expirarea valabilitatii Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.

31.05.2013 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\34244.mp3
Up