din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 27.09.2012 Atribuirea datei de depozit 14.03.2013 Examinarea preliminara 30.04.2013 Publicarea cererii 31.07.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 18.10.2013 Examinarea de fond 17.01.2014 Inregistrarea 13.02.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 27.09.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 25042

       
Statut Marcă expirată
Expirată 4/2023
(111) Numărul de ordine al înregistrării 25042
(151) Data înregistrării 17.01.2014
(181) Data de expirare 27.09.2022
(210) Numărul de depozit 031826
(220) Data de depozit 27.09.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 04/2013
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2014
(540) Reproducerea mărcii PARTISAN
Imagine pentru nr. de depozit:  031826
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular BURIANOV Oleg
Str. Mihai Eminescu nr. 41/1, bloc A, ap. 9, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
BOLŞACOV Andrei
Str. Alecu Russo nr. 55, ap. 126, MD-2044, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat GOMENIUK Iuri Str. Studenţilor nr. 3, bloc 6, ap. 29, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 32, 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 32 - bere; ape minerale şi gazoase şi alte băuturi nealcoolice; băuturi din fructe şi sucuri de fructe; siropuri şi alte preparate pentru fabricarea băuturilor;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
Expirarea valabilitatii Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.

18.10.2013 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\34250.mp3
Up