din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 27.09.2012 Atribuirea datei de depozit 04.10.2012 Examinarea preliminara 30.11.2012 Publicarea cererii 28.02.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 11.06.2013 Examinarea de fond 20.08.2013 Inregistrarea 11.10.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 20.06.2023 Reinnoire 29.05.2024 27.09.2032 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24481

       
Statut Marcă reînnoită
(116) Numărul mărcii reînnoite R 24481
(151) Data înregistrării 20.08.2013
(156) Data reînnoirii 20.06.2023
(176) Durata reînnoirii 10
(186) Data expirării reînnoirii 27.09.2032
(210) Numărul de depozit 031830
(220) Data de depozit 27.09.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 11/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 11/2013
(531) Clasificarea de la Viena 26.11.03; 26.11.09; 27.05.08; 28.05.00; 29.01.12
(540) Reproducerea mărcii TV DOJDI
Imagine pentru nr. de depozit:  031830
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate negru, albastru
(730) Solicitant/Titular SPATARI Alexandr
Str. Cuza Vodă nr. 25/8, ap. 24, MD-2072, Chişinău, Republica Moldova
Duplicatul certificatului 09.02.2015
modificare 27.04.2023
SPATARI Alexandr, MD
Str. Alexe Mateevici nr. 7, ap. 2, MD-2050, Stăuceni, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 35, 38, 41
Lista produselor şi/sau serviciilor 35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou;
38 - telecomunicaţii;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale.

11.06.2013 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\34254.mp3
Up