din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 28.09.2012 Atribuirea datei de depozit 05.10.2012 Examinarea preliminara 30.11.2012 Publicarea cererii 28.02.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 24.05.2013 Examinarea de fond 24.06.2013 Inregistrarea 30.07.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 28.09.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24186

       
Statut Marcă expirată
Expirată 4/2023
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24186
(151) Data înregistrării 24.06.2013
(181) Data de expirare 28.09.2022
(210) Numărul de depozit 031839
(220) Data de depozit 28.09.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 11/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 08/2013
(540) Reproducerea mărcii PATRULA
Imagine pentru nr. de depozit:  031839
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular REFORMA ART S.R.L., întreprindere cu capital străin
Str. Vlaicu Pîrcălab nr. 63, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 38
Lista produselor şi/sau serviciilor 38 - telecomunicaţii.
Expirarea valabilitatii Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.

24.05.2013 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\34278.mp3
Up