din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 01.10.2012 Atribuirea datei de depozit 19.12.2012 Examinarea preliminara 31.01.2013 Publicarea cererii 30.04.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 28.06.2013 Examinarea de fond 15.08.2013 Inregistrarea 10.10.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 01.10.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24456

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24456
(151) Data înregistrării 15.08.2013
(181) Data de expirare 01.10.2022
(210) Numărul de depozit 031842
(220) Data de depozit 01.10.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 01/2013
(450) Publicarea mărcii BOPI 11/2013
(531) Clasificarea de la Viena 01.01.09; 01.05.01; 24.13.01; 24.13.13; 26.02.07; 26.04.13; 26.04.18; 26.07.25
(540) Reproducerea mărcii REVIMED
Imagine pentru nr. de depozit:  031842
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular REVENCO Igor
Str. Constantin Vîrnav nr. 4b, MD-2025, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat ŞCERBANIUC Sergiu, "INTELSTART" S.R.L. Z Tower Business Center, Str. Calea Ieşilor nr. 8, et. 3, of. 6, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 44
Lista produselor şi/sau serviciilor 44 - servicii medicale; servicii veterinare; servicii de igienă şi de îngrijire a frumuseţii pentru oameni sau animale; servicii de agricultură, horticultură şi de silvicultură.

28.06.2013 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\34282.mp3
Up