din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 03.10.2012 Atribuirea datei de depozit 13.11.2012 Examinarea preliminara 31.12.2012 Publicarea cererii 31.03.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 13.09.2013 Examinarea de fond 13.10.2013 Inregistrarea 29.10.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 03.10.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24684

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24684
(151) Data înregistrării 13.10.2013
(181) Data de expirare 03.10.2022
(210) Numărul de depozit 031871
(220) Data de depozit 03.10.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 11/2013
(531) Clasificarea de la Viena 05.07.02; 08.01.01; 08.01.03; 26.04.15; 26.04.16; 26.04.18; 27.03.15; 27.05.12; 29.01.12
(540) Reproducerea mărcii LE BREAD
Imagine pentru nr. de depozit:  031871
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate bordo, galben
(730) Solicitant/Titular LECOM Internaţional S.R.L., firmă
Drumul Crucii nr. 99, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 30, 35
Lista produselor şi/sau serviciilor 30 - cafea, ceai, cacao şi înlocuitori de cafea; orez, tapiocă şi sago; făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie; îngheţată; zahăr, miere, sirop de melasă; drojdie, praf de copt; sare; muştar; oţet, sosuri (condimente); mirodenii; gheaţă;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou.
Rezultatele examinarii: Decizia din 13.09.2013
Explicaţiile expertului Art. 7 (1) g
- se accepta: 35
- se accepta parţial:
30 - făină şi preparate făcute din cereale; pâine, produse de patiserie şi cofetărie.

19.07.2013 Aviz provizoriu de respingere partiala
13.09.2013 Decizie de inregistrare a marcii cu acordul solicitantului la aviz (APD)
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\34297.mp3
Up