din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 03.10.2012 Atribuirea datei de depozit 22.10.2012 Examinarea preliminara 30.11.2012 Publicarea cererii 28.02.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 11.06.2013 Examinarea de fond 11.07.2013 Inregistrarea 22.08.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 03.10.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24274

       
Statut Marcă expirată
Expirată 5/2023
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24274
(151) Data înregistrării 11.07.2013
(181) Data de expirare 03.10.2022
(210) Numărul de depozit 031859
(220) Data de depozit 03.10.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 11/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2013
(526) Elementele mărcii asupra cărora nu se extinde dreptul exclusiv toate cuvintele şi cifrele, cu excepţia elementului "HARPY" şi a executării grafice deosebite
(531) Clasificarea de la Viena 01.01.05; 03.07.01; 03.07.16; 19.03.03; 19.03.24; 25.01.06; 25.07.15; 26.01.15; 27.05.02; 27.05.11; 27.07.01; 29.01.15
(540) Reproducerea mărcii HARPY RICH TASTE CIGARETTES 8
Imagine pentru nr. de depozit:  031859
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate albastru, albastru-închis, auriu, alb, negru
(730) Solicitant/Titular ROYAL SERVISIS Ltd.
Bul. Kniaz Alexandr Dondukov nr. 34 A, et. 3, ap. 16, gr. Sofia, raion Oborishe, Bulgaria
(740) Mandatarul autorizat Panasenco Oxana Str. Ismail nr 86/1, ap. 268, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă PANASENCO Oxana, mandatar autorizat
Str. Ismail nr. 86/1, ap. 268, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 34
Lista produselor şi/sau serviciilor 34 - tutun; articole pentru fumători; chibrituri.
Expirarea valabilitatii Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.

11.06.2013 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\34301.mp3
Up