din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 05.10.2012 Atribuirea datei de depozit 12.10.2012 Examinarea preliminara 30.11.2012 Publicarea cererii 28.02.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 10.10.2013 Examinarea de fond 09.01.2014 Inregistrarea 07.02.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 05.10.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24986

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24986
(151) Data înregistrării 09.01.2014
(181) Data de expirare 05.10.2022
(210) Numărul de depozit 031883
(220) Data de depozit 05.10.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 11/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2014
(540) Reproducerea mărcii HEALTH & BEAUTY
Imagine pentru nr. de depozit:  031883
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular FERTIG Shay
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfînt nr. 64, ap. 54, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat COTRUŢA Leonid Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 03, 35, 44
Lista produselor şi/sau serviciilor 03 - preparate pentru albit şi alte substanţe pentru spălat; preparate pentru curăţare, lustruire, degresare şi şlefuire; săpunuri; parfumerie, uleiuri esenţiale, cosmetice, loţiuni pentru păr; produse pentru îngrijirea dinţilor;
35 - publicitate; gestiunea afacerilor comerciale; administrare comercială; lucrări de birou; comercializarea produselor, servicii de comercializare pentru terţi prestate de magazine;
44 - servicii de igienă şi îngrijire a frumuseţii pentru oameni.

28.06.2013 Aviz provizoriu de respingere partiala
10.10.2013 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\34306.mp3
Up