din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 04.10.2012 Atribuirea datei de depozit 19.12.2012 Examinarea preliminara 31.01.2013 Publicarea cererii 30.04.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 26.06.2013 Examinarea de fond 26.07.2013 Inregistrarea 23.08.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 04.10.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24352

       
Data acţiunii în judecată 30.10.2014
Statut Marcă expirată
Expirată 5/2023
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24352
(151) Data înregistrării 26.07.2013
(181) Data de expirare 04.10.2022
(210) Numărul de depozit 031862
(220) Data de depozit 04.10.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 01/2013
(450) Publicarea mărcii BOPI 09/2013
(531) Clasificarea de la Viena 19.07.02; 19.07.22
Imagine pentru nr. de depozit:  031862
(550) Tipul mărcii Individuală; tridimensională
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular SAVVA Leonid
Str-la Olga Vrabie 2 nr. 11, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 21, 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 21 - sticlărie;
33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).
Expirarea valabilitatii Neachitarea taxei pentru reînnoirea înregistrării atrage decăderea titularului din drepturi.

26.06.2013 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\34308.mp3
Up