din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 07.11.2012 Atribuirea datei de depozit 16.11.2012 Examinarea preliminara 31.12.2012 Publicarea cererii 31.03.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 26.06.2013 Examinarea de fond 26.07.2013 Inregistrarea 12.09.2013 Eliberarea certificatului de inregistrare 04.10.2022 07.11.2022 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 24357

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 24357
(151) Data înregistrării 26.07.2013
(181) Data de expirare 07.11.2022
(210) Numărul de depozit 032054
(220) Data de depozit 07.11.2012
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 12/2012
(450) Publicarea mărcii BOPI 10/2013
(531) Clasificarea de la Viena 01.01.02; 01.01.10; 05.03.13; 05.13.08; 24.01.18; 24.01.19; 24.09.02; 26.03.23
Imagine pentru nr. de depozit:  032054
(550) Tipul mărcii Figurativă; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular VISMOS S.A., combinat de vinuri spumante şi de marcă, întreprindere mixtă
Str. Uzinelor nr. 5, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 33
Lista produselor şi/sau serviciilor 33 - băuturi alcoolice (cu excepţia berii).

26.06.2013 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\34470.mp3
Up