din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 27.02.2013 Atribuirea datei de depozit 14.05.2013 Examinarea preliminara 30.06.2013 Publicarea cererii 30.09.2013 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 30.12.2013 Examinarea de fond 19.02.2014 Inregistrarea 25.03.2014 Eliberarea certificatului de inregistrare 27.02.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 25173

       
Statut În perioada de graţie
(111) Numărul de ordine al înregistrării 25173
(151) Data înregistrării 19.02.2014
(181) Data de expirare 27.02.2023
(210) Numărul de depozit 032714
(220) Data de depozit 27.02.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 06/2013
(450) Publicarea mărcii BOPI 04/2014
(540) Reproducerea mărcii PAMPUSHKA
Imagine pentru nr. de depozit:  032714
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular ENCIU Serghei
Str. Vadul lui Vodă nr. 60, ap. 36, MD-2023, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 43
Lista produselor şi/sau serviciilor 43 - servicii de alimentaţie publică.

30.12.2013 Decizie de înregistrare a mărcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\35178.mp3
Up