din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 28.03.2013 Inscrierea in Registrul marcilor notorii

Detalii pentru nr. de marcă: IR 702506

       
Statut Marcă notorie
Numărul cererii de recunoastere a notorietăţii 19
Data înscrierii în Registrul mărcilor notorii 28.03.2013
(111) Numărul de ordine al înregistrării IR 702506
(151) Data înregistrării 06.11.1998
(540) Reproducerea mărcii Orange
Imagine pentru nr. de depozit:
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate portocaliu, alb
Persoana care solicita notorietatea Orange Brand Services Limited
3 More London Riverside, London SE1 2AQ, Regatul Unit
modificare 23.01.2014
Orange Brand Services Limited, GB
St. James Court, Great Park Road, Almondsbury Park, Bradley Stoke, Bristol, BS32 4QJ, Regatul Unit
Recunoaşterea se cere de la 2008-01-01
Data recunoaşterii notorietaţii 2008-01-01
Data hotărârii instanţei de judecată 2012-12-03
Prin Hotararea Curtii de Apel Chisinau din 3 decembrie 2012 s-a constatat notorietatea marcii Orange nr. de inregistrare internationala 702506 din 1998.11.06 pe teritoriul Republicii Moldova, incepind cu data de 2008.01.01.
Publicarea marcii notorii 4/2013
(511) Clasificarea de la Nisa 09, 38
Lista produselor şi/sau serviciilor 09 - Aparate şi instrumente electrice şi electronice de comunicaţie şi telecomunicaţie; aparate şi instrumente de comunicaţie şi telecomunicaţie; aparate şi instrumente electrice şi electronice pentru procesarea, înregistrarea, păstrarea, transmiterea, regăsirea sau recepţia informaţiei; aparate şi instrumente pentru înregistrarea, transmiterea sau reproducerea sunetului, imaginilor sau a informaţiilor codificate; aparate şi instrumente de televiziune; calculatoare; echipament periferic pentru calculatoare; circuite electronice programate în prealabil; programe de calculator; software pentru calculatoare; discuri, benzi şi fire sau cabluri care sunt suporturi magnetice de informaţie; cartele magnetice fără înregistrare şi înregistrate în prealabil; emiţătoare şi receptoare ai semnalelor prin satelit; fire şi cabluri electrice; fire de rezistenţă; electrozi; aparate şi instrumente paging, radiopaging şi de radiotelefonie; telefoane, telefoane mobile şi radiotelefoane; accesorii pentru telefoane şi radiotelefoane; adaptoare pentru telefoane; încărcătoare de baterii folosite împreună cu telefoane; unităţi montate în mese sau automobile încorporând un difuzor pentru a permite utilizarea hands-free a microtelefoanelor; loc pentru microtelefoane în interiorul automobilelor; genţi şi tocuri special adaptate pentru păstrarea şi transportarea telefoanelor portative şi a echipamentului şi accesoriilor telefonice; agende electronice; antene; pile, baterii sau acumulatoare; microprocesoare; tastiere; modeme; aparate şi instrumente electrice de supraveghere (altele decât cele pentru monitorizarea in-vivo); aparate şi instrumente radio; aparate şi instrumente electrice de comandă, de testare (altele decât cele pentru monitorizarea in-vivo), de semnalizare, de control şi de instruire; aparate şi instrumente optice şi electrooptice; filme video; accesorii şi echipament periferic electrice şi electronice concepute pentru utilizare cu calculatoare, aparate audiovizuale şi echipament şi aparate pentru jocurile electronice; părţi şi accesorii pentru toate produsele sus-menţionate.
38 - Servicii de telecomunicaţii, comunicaţii, telefonie, facsimilelor, telexurilor, servicii în vederea colectării şi transmiterii mesajelor, radiopaging şi poşta electronică; transmiterea şi recepţionarea datelor şi informaţiei; servicii informative on-line în domeniul telecomunicaţiilor; servicii în vederea schimbului de date; transfer de date prin telecomunicaţie; servicii de transmitere prin satelit; emisia sau transmiterea programelor radiofonice sau televizate; împrumutul, leasing-ul sau închirierea aparatelor, instrumentelor sau componentelor lor utilizate pentru acordarea serviciilor sus-menţionate; sfaturi şi informaţii privind acordarea serviciilor sus-menţionate.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\19.mp3
Up