din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 23.10.2013 Atribuirea datei de depozit 19.12.2013 Examinarea preliminara 31.01.2014 Publicarea cererii 30.04.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 17.10.2014 Examinarea de fond 14.01.2015 Inregistrarea 16.02.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 23.10.2023 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26594

       
Statut Marcă înregistrată
Cerere de reînnoire Nr. 5121 din 16.10.2023 Data achitării taxei 09.10.2023
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26594
(151) Data înregistrării 14.01.2015
(181) Data de expirare 23.10.2023
(210) Numărul de depozit 033897
(220) Data de depozit 23.10.2013
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 01/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2015
(540) Reproducerea mărcii X FACTOR
Imagine pentru nr. de depozit:  033897
(550) Tipul mărcii Verbală; caractere standard; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular FremantleMedia Limited
1 Stephen Street, London W1T 1AL, Regatul Unit;
Maidmetal Limited
9-13 St. Andrew Street, London, EC4A 3AF, Regatul Unit
(740) Mandatarul autorizat FOCŞA Valentin
Bd. Renaşterii Naţionale
nr. 6, of. 08, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
cesiune totală 23.10.2023
FremantleMedia Limited, GB
1 Stephen Street, London W1T 1AL, Regatul Unit
SIMCO LIMITED, GB
2 Canal Reach, London, N1C 4DB, Regatul Unit
modificare 04.07.2023
FremantleMedia Limited, GB
1 Stephen Street, London W1T 1AL, Regatul Unit
SIMCO LIMITED, GB
9 Derry Street, London W8 5HY, Regatul Unit
(511) Clasificarea de la Nisa 38, 41
Lista produselor şi/sau serviciilor 38 - difuzare; difuzare televiziune; difuzare radio; difuzare televiziune prin satelit; difuzare televiziune prin cablu; comunicaţii prin telefon; servicii interactive prin telefonie; servicii de mesaje prin telefon; servicii de comunicaţie prin intermediul undelor radio, al telefoanelor, al Internetului, al web-ului în toată lumea, al cablului, al satelitului, al microundelor şi reţelelor electrice; telefonie;
41 - servicii de educare şi divertisment sub formă de programe pentru televiziune, radio, cablu, satelit şi programe de Internet; producţia şi prezentarea de programe radio şi televiziune, de filme cinematografice, de spectacole, de video, de DVD, de programe prin cablu, de programe prin satelit şi/sau de programe prin Internet; divertisment prin intermediul producţiilor de teatru; organizarea de competiţii (educaţie sau divertisment); concursuri telefonice interactive; servicii de editură; furnizarea de educaţie şi divertisment prin intermediul radioului, televiziunii, satelitului, cablului, telefonului, web-ului în toată lumea şi prin Internet; organizarea de spectacole; închirierea de înregistrări sonore şi de spectacole pre-înregistrate, de filme, de spectacole radio şi televiziune; producţia de casete video şi videodiscuri; divertisment radio; divertisment de televiziune; divertisment cinematografic; divertisment de teatru; spectacole de jocuri; servicii de divertisment de televiziune implicând participarea telefonică a audienţei; divertisment interactiv pentru folosire cu telefonul mobil; jocuri pe baza de Internet; operaţiuni de loterie şi jocuri de noroc; servicii de jocuri de amuzament; servicii de jocuri; servicii de jocuri de noroc; servicii de pariuri; servicii de cazino; turnee, competiţii, concursuri, jocuri şi/sau evenimente de jocuri de cărţi şi cazino; loterii; furnizarea oricărui serviciu dintre cele menţionate anterior prin intermediul telefoanelor mobile, printr-o reţea de mobile, prin satelit de comunicaţii, prin microunde sau prin orice alt mediu electronic, digital şi analog, în direct, electronic, prin reţea de calculatoare, prin Internet, on-line şi prin intermediul televizorului; organizarea, producţia şi prezentarea de evenimente în scop educaţional, cultural sau de divertisment; organizarea, producţia, managementul şi prezentarea de competiţii, concursuri, jocuri, spectacole de jocuri, spectacole de întrebări şi răspunsuri, zile de distracţie, expoziţii, spectacole, spectacole stradale, evenimente puse în scenă, petreceri şi cluburi rave, reprezentări de teatru, concerte, spectacole în direct şi evenimente cu participare; furnizarea de organizări şi producţii de video-clipuri prin reţele de mobil sau de calculator în scop de divertisment şi/sau educativ.

09.06.2014 Aviz provizoriu de respingere totala
17.10.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\36461.mp3
Up