din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 28.01.2014 Atribuirea datei de depozit 27.03.2014 Examinarea preliminara 31.05.2014 Publicarea cererii 31.08.2014 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor 10.10.2014 Examinarea de fond 12.01.2015 Inregistrarea 16.02.2015 Eliberarea certificatului de inregistrare 08.12.2023 28.01.2024 Expirarea termenului de valabilitate

Detalii pentru nr. de marcă: 26579

       
Statut Marcă înregistrată
(111) Numărul de ordine al înregistrării 26579
(151) Data înregistrării 12.01.2015
(181) Data de expirare 28.01.2024
(210) Numărul de depozit 034565
(220) Data de depozit 28.01.2014
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 05/2014
(450) Publicarea mărcii BOPI 03/2015
(531) Clasificarea de la Viena 03.04.07; 26.01.15; 26.11.08; 27.05.01; 28.01.00
(540) Reproducerea mărcii QATAR AIRWAYS
Imagine pentru nr. de depozit:  034565
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb-negru
(730) Solicitant/Titular Qatar Airways Group (Q.C.S.C)
P.O. Box 22550, Doha, Qatar
(740) Mandatarul autorizat FOCŞA Valentin
Bd. Renaşterii Naţionale
nr. 6, of. 08, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
modificare 08.05.2019
Qatar Airways (Q.C.S.C.), QA
P.O Box 22550, Doha, Qatar
(511) Clasificarea de la Nisa 16, 39
Lista produselor şi/sau serviciilor 16 - hârtie, carton şi produse din aceste materiale, necuprinse în alte clase; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; papetărie; materiale pentru artişti; pensule; pensule pentru pictură; pensule pentru scris; maşini de scris şi articole de birou (cu excepţia mobilelor); materiale de instruire sau învăţământ (cu excepţia aparatelor); materiale plastice pentru ambalaj (necuprinse în alte clase); caractere tipografice, clişee; reviste şi broşuri;
39 - transport; ambalarea şi depozitarea mărfurilor; organizarea călătoriilor; transporturi aeriene, organizarea de croaziere, organizarea de tururi, rezervarea de bilete pentru călătorie, servicii de curierat, transport de călători, rezervare de vehicule, informaţii cu privire la trafic.

10.10.2014 Decizie de inregistrare a marcii
C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\37166.mp3
Up