din

Previos | Back to result | Next                 Imprimare

Created with Raphaël 2.1.0 07.02.2024 Atribuirea datei de depozit 27.02.2024 Examinarea preliminara 30.04.2024 Publicarea cererii 27.05.2024 31.07.2024 Finalizarea perioadei de depunere a opozitiilor si observatiilor

Detalii pentru nr. de depozit: 052950

       
Statut Cerere depusă
(210) Numărul de depozit 052950
(220) Data de depozit 07.02.2024
(441) Publicarea cererii neexaminate BOPI 04/2024
(531) Clasificarea de la Viena 20.07.01; 20.07.02; 27.05.09; 29.01.13
(540) Reproducerea mărcii BNM BIBLIOGRAFIA NAŢIONALĂ A MOLDOVEI Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova 1958
Imagine pentru nr. de depozit:  052950
Descrierea mărcii Marcă combinată BNM BIBLIOGRAFIA NAȚIONALĂ A MOLDOVEI Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova 1958
(550) Tipul mărcii Combinată; Individuală;
(591) Culorile revendicate alb, albastru, cafeniu
(730) Solicitant/Titular Camera Naţională a Cărţii din Republica Moldova
Bd. Ştefan cel Mare şi Sfânt nr. 180, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(740) Mandatarul autorizat BUNESCU Marian, "INTELSTART" S.R.L.
Z Tower Business Center, Str. Calea Ieşilor nr. 8, et. 3, of. 6, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
Adresa de corespondenţă BUNESCU Marian, mandatar autorizat, INTELSTART S.R.L.
Str. Calea Ieşilor nr. 8, et. 3, of. 6, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(511) Clasificarea de la Nisa 16, 35, 41, 42
Lista produselor şi/sau serviciilor 16 - hârtie şi carton; produse de imprimerie; articole pentru legătorie; fotografii; articole de papetărie şi de birou, cu excepţia mobilei; adezivi pentru papetărie sau menaj; materiale de desen şi materiale pentru artişti; pensule; materiale didactice şi de instruire; foi, folii şi pungi din plastic pentru împachetare şi ambalare; caractere şi clişee tipografice;
35 - publicitate; administrarea, organizarea şi managementul afacerilor; lucrări de birou;
41 - educaţie; instruire; divertisment; activităţi sportive şi culturale;
42 - servicii ştiinţifice şi tehnologice, precum şi servicii de cercetare şi creaţie, referitoare la acestea; servicii de analiză industrială, cercetare industrială şi proiectare industrială; servicii de control al calităţii şi de autentificare; crearea şi dezvoltarea calculatoarelor şi programelor de calculator.

C:\inetpub\wwwroot\Site\Sunete\57066.mp3
Up