Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   14 (210) Nr.   (111) Nr.  16826
Data   28.06.2010 (220) Data   09.03.2006 (151) Data  13.08.2008
(442) Publicare     (181) Valabilitate  
(730) SOLICITANT S.C. "Ergolemn" str. Calea Ieşilor, nr. 59/2, MD2069, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA
(540) REPRODUCEREA MARCII

E ERGOLEMN
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
alb-negru
(511) CLASE 20
MODIFICARI / RADIERE