Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   7 (210) Nr.   000405 (111) Nr.  R 800
Data   23.05.2005 (220) Data   23.12.1993 (151) Data  05.12.1994
(442) Publicare     (181) Valabilitate  
(730) SOLICITANT BUCURIA, societate pe acţiuni Str. Columna nr. 162, MD-2004, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA
(540) REPRODUCEREA MARCII

BUCURIA
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
alb-negru
(511) CLASE 02, 07, 11, 16, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 37, 38, 39, 42
MODIFICARI / RADIERE