Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   13 (210) Nr.   016098 (111) Nr.  12910
Data   28.11.2009 (220) Data   04.02.2005 (151) Data  07.11.2005
(442) Publicare     (181) Valabilitate  
(730) SOLICITANT ORHEI-VIT S.A., MD Str. Mesager nr. 16, MD-2069, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT CIUBUC Iulia Str. Tighina nr. 49, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA
(540) REPRODUCEREA MARCII

Naturalis
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
(511) CLASE
MODIFICARI / RADIERE