Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Resultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   11165 (210) Nr.   010956 (111) Nr.  14560
Data   09.11.2001 (220) Data   13.02.2002 (151) Data  17.01.2007
(442) Publicare   BOPI 5/2004   (181) Valabilitate  13.02.2012
(730) SOLICITANT ENTEH S.A. Str. Vasile Lupu nr. 18, MD-2008, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT COTRUŢA Leonid Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA COTRUŢA Leonid Str. Ceucari nr. 10, bloc 1, ap. 57, MD-2020, Chişinău, Republica Moldova
(540) REPRODUCEREA MARCII

Roua Moldovei
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
alb-negru
(511) CLASE 33
MODIFICARI / RADIERE