Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Resultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   12094 (210) Nr.   011457 (111) Nr.  17071
Data   18.06.2002 (220) Data   18.06.2002 (151) Data  24.09.2008
(442) Publicare   BOPI 5/2004   (181) Valabilitate  18.06.2012
(730) SOLICITANT VARO-INFORM S.R.L. Str. Gheorghe Tudor nr. 2B, MD-2028, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT JENICIKOVSCAIA Galina, Biroul „BrevetMarcService” Str. Miron Costin nr. 15/2, of. 19-20, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA Biroul "BrevetMarcService" c/p 1709, MD-2045, Chişinău, Republica Moldova
(540) REPRODUCEREA MARCII

MOLDOVA YELLOW PAGES
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
alb-negru
(511) CLASE 09, 16, 35, 38, 42
MODIFICARI / RADIERE