Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   12548 (210) Nr.   011878 (111) Nr.  10104
Data   18.09.2002 (220) Data   18.09.2002 (151) Data  05.01.2004
(442) Publicare   BOPI 9/2003   (181) Valabilitate  18.09.2012
(730) SOLICITANT NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD Str. Miron Costin nr. 11, MD-5101, Floreşti, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA NEFIS S.R.L., MD Calea Moşilor nr. 15, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540) REPRODUCEREA MARCII

ALO..!
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
alb-negru
(511) CLASE 30
MODIFICARI / RADIERE