Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   12665 (210) Nr.   012160 (111) Nr.  12911
Data   03.10.2002 (220) Data   03.10.2002 (151) Data  07.11.2005
(442) Publicare   BOPI 7/2005   (181) Valabilitate  03.10.2012
(730) SOLICITANT Hendrix Bail S.A., întreprindere mixtă, MD
Str. Mihai Eminescu nr. 63, MD-2012, Chişinău, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT [ŞTIRBU Natalia], “FEMIDA & CO” S.R.L. Str. A. Russo, 61, ap. 109 MD-2044, Chisinau, Republica Moldova
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA HENDRIX BAIL S.R.L., sales house, MD Str. Tighina nr. 49/3, ap.(of.) 54, MD-2001, Chişinău, Republica Moldova
(540) REPRODUCEREA MARCII

CARAPUZ
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
alb-negru
(511) CLASE 03, 05, 35
MODIFICARI / RADIERE