Skip Navigation LinksPagina principală > Cautare > Rezultate > Detalii > Registru National al Cererii

REPUBLICA MOLDOVA

 (190)AGENTIA DE STAT PENTRU PROPRIETATEA INTELECTUALA
REGISTRUL NATIONAL

  CERERI DE INREGISTRARE A MARCILOR
Intrare Depozit Marca inregistrata
Nr.   13272 (210) Nr.   012732 (111) Nr.  11915
Data   13.02.2003 (220) Data   14.02.2003 (151) Data  14.02.2005
(442) Publicare   BOPI 11/2003   (181) Valabilitate  14.02.2013
(730) SOLICITANT NEFIS S.R.L., întreprindere mixtă moldo-turcă, MD Str. Miron Costin nr. 11, MD-5001, Floreşti, Republica Moldova
(740) REPREZENTANT
(750) ADRESA PENTRU CORESPONDENTA NEFIS S.R.L., MD Calea Moşilor nr. 15, MD-2024, Chişinău, Republica Moldova
(540) REPRODUCEREA MARCII

PRIMĂVARA
verbala
figurativa
combinata
tridimensionala
individuala
caractere standarde
colectiva
de certificare
proprietate a statului

(300) PRIORITATE INVOCATA:
(591) CULORI REVENDICATE
alb-negru
(511) CLASE 30
MODIFICARI / RADIERE